Allmän information och regler hos oss på Hunt Event North AB
• Vi på Hunt Event North visar alltid stor respekt för det vilda.
• Säker vapenhantering är A och O hos oss och vapnet skall vara ni skjutet med jakt ammunition
• Svenskt jaktkort, licenser och försäkring medtages och uppvisas innan jakten.
• Vid felskjutet eller påskjutet men ej funnet vilt debiteras en extra kostnad.
• Var vänlig och respektera säkerheten.
• Jägare som frångår våra säkerhetsregler, visar bristande omdöme eller på annat sätt bryter mot jaktlagen avvisas från jakten. Pengar återbetalas ej.
AVBOKNINGSREGLER
1. Anmälan är bindande för deltagaren så snart Hunt Event North accepterat bokningen och skickat bekräftelse. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Hunt Event North AB.
2. Vid avbokning 2 – 1 veckor före jakt ska beställaren ersätta Hunt Event North med 50 % av grundavgiften.
3. Vid avbokning 1 – 0 veckor före jakten ska beställaren ersätta Hunt Event North med 100 % av grundavgiften.
4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person efter samråd med Hunt Event North.
5. Hunt Event North har rätt att ställa in en jakt varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
6. Grundavgift erlägges före jakt till BG: 570-5462