Viltundersökningsutbildning
Utbildningen leder till att du får vara verksam som viltundersökare i jaktlaget och utfärda ett intyg eller underrätta besiktningsveterinären vid vilthanteringsanläggningen om resultatet av den första yttre och inre undersökningen av ett fällt vilt.
lntyget medför att leveransen av viltet förenklas då kraven vanligen sänks på vilka organ mm som ska medfölja viltet till vilthanteringsanläggningen.
Kursdeltagare måste ha godkänd jägarexamen.
Här får ditt jaktlag en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett Situations anpassat och hygieniskt sätt.
Viltundersökaren ska efter utbildningen:
. Känna till aktuell lagstiftning
. Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
. Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala
. Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
. Kunna dokumentera undersökningen
Plats: enligt ök
Kurslängd: 1 dag (8 timmar)
Antal jägare: 10
Datum: löpande under året enligt överenskommelse.
Kost och logi: Lunch ingår, övernattning kan ordnas efter överenskommelse.
Utbildningsmaterial: Komplett pärm gällande viltsjukdomar ingår Kontakta oss med din intresseanmälan på anders@huntevent.com
PRIS 850p.p kr