loading...

Kronhjort
Kronhjorten, eller kronviltet som det ofta kallas, hålls av många som det absolut förnämsta högviltet. Dess skönhet, dess grace och dess respektingivande uttryck har, i kombination med dess ofta framgångsrika agerande, gett upphov till fascination, mytbildning och sägner. Arten är under stark frammarsch i Sverige och kan finnas i allt från rik jordbruksmark till magra skogar.

Jakt på kronhjort.
Jakten inom hägnet bedrivs på ett flertal olika sätt från enskilda smygjakter efter drömtroféer till mindre drev- eller tryckjakter. Vi har ett antal olika upplägg för hur jakten kan gå till beroende på vilka önskemål du som jägare har och hur många jägare som kommer delta. För våra drevjakter rekommenderar vi att vara 4-6 jägare.  På smygjakterna rekommenderas 2- 4 jägare.                        
Som jägare kan du också välja om du vill köpa köttet från de djur som fälls.